Technical Info


Omvandlingstabeller, formler, materialkonstanter samt stiftmallar för ett urval kontakter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWG - Metric Conversion Table
AWG no. Wire Ø [mm] Area [mm²] AWG no. Wire Ø [mm] Area [mm²] AWG no. Wire Ø [mm] Area [mm²]
6/0 14,73 170,30 10 2,59 5,27 25 0,455 0,163
5/0 13,12 135,10 11 2,30 4,15 26 0,405 0,128
4/0 11,68 107,20 12 2,05 3,31 27 0,361 0,102
3/0 10,40 85,00 13 1,83 2,63 28 0,321 0,0804
2/0 9,27 67,50 14 1,63 2,08 29 0,286 0,0646
0 8,25 53,40 15 1,45 1,65 30 0,255 0,0503
1 7,35 42,40 16 1,29 1,31 31 0,227 0,0400
2 6,54 33,60 17 1,15 1,04 32 0,202 0,0320
3 5,83 26,70 18 1,024 0,823 33 0,180 0,0252
4 5,19 21,20 19 0,912 0,653 34 0,160 0,0200
5 4,62 16,80 20 0,812 0,519 35 0,143 0,0161
6 4,11 13,30 21 0,723 0,412 36 0,127 0,0123
7 3,67 10,60 22 0,644 0,325 37 0,113 0,0100
8 3,26 8,35 23 0,573 0,259 38 0,101 0,00795
9 2,91 6,62 24 0,511 0,205 39 0,0897 0,00632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go Top


Omvandlingsfaktorer

Enhet 1 Enhet 2 1 ► 2 • faktor 2 ► 1 • faktor
Kubikmeter [m³] Kubikfot [qft] 2,832x10-2 35,31
Kubikmillimeter [mm³] Kubikmeter [m³] 109 10-9
Kilogram [kg] Pounds [lb] 2,205 0,4536
Kilogram [kg] Grams [g] 103 10-3
Meter [m] Millimeter [mm] 103 10-3
Meter [m] Centimeter [cm] 102 10-2
Meter [m] Decimeter [dm] 10 10-1
Meter [m] Feet [ft] 3,281 0,3048
F° = (C° x 9/5) + 32 C° = (F° - 32) x 5/9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go Top


Formler (engelskt utförande, ring oss du önskar assistans med beräkningar)

Formulas

Go Top


Materialkonstanter

Material Dielektricitet [K] Permeabilitet [µ]r Resistivitet [ohm • mm2/m]
PVC 4-5    
PE 2,3    
PTFE / Teflon 2,0    
Supra Foam Skin 1,64    
Tin (Sn)   >1 (≈1) 11,5
Copper (Cu)   >1 (≈1) 1,72
Silver (Ag)   >1 (≈1) 1,59
Gold (Au)   >1 (≈1) 2,21
Air/ Vacuum   40 (in formula = 0)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go Top


Octopower - kabelvalstabell

Cable Choice Chart

Go Top


Stiftmallar

Scart med RGB, samt kompositvideo (fullkopplad)
Stift Funktion Stift Funktion
1 Audio höger utgång 12 Data 1
2 Audio höger ingång 13 Röd färgkanal jord
3 Audio vänster utgång 14 Data 1 och 2 jord
4 Audio generell jord 15 Röd färgkanal
5 Blå färgkanal jord 16 RGB kontrollsignal
6 Audio vänster ingång 17 Kompositvideo generell jord
7 Blå färgkanal 18 RGB kontrollsignal jord
8 Valfunktion 19 Kompositvideo utgång
9 Green Ground 20 Kompositvideo ingång
10 Data 2 21 Säkerhetsjord
11 Grön färgkanal    
Scart med S-VHS samt komposit video ut
Stift Funktion Stift Funktion
1 Audio höger utgång 12 Data 1
2 Audio höger ingång 13 Krominans kanal jord
3 Audio vänster utgång 14 Data 1 och 2 jord
4 Audio generell jord 15 Krominans videokanal (färg)
5 Jord 16  
6 Audio vänster ingång 17 Kompositvideo jord
7   18  
8 Valfunktion 19 Kompositvideo utgång
9 Luminans kanal jord 20 Luminans videokanal (ljus)
10 Data 2 21 Säkerhetsjord
11      
S-VHS-kontakt
Stift Funktion Stift Funktion
1 Luminans - (ljus - Y) 3 Luminans + (ljus + Y)
2 Krominans - (färg - C) 4 Krominans + (färg + C)
Balanserade XLR-kontakter
Stift Funktion Stift Funktion
1 Jord 3 Kall (inverterad positiv)
2 Het (positiv)    
DBA-25-kontakt
Stift Funktion Stift Funktion
1 Vänster + 14 Vänster -
2 Center + 15 Center -
3 Höger + 16 Höger -
4 Sub-bas + 17 Sub-bas -
5 Vänster Surround + 18 Vänster surround -
6 Höger Surround + 19 Höger Surround -
Chassijord
 
DVI - DVI single link 18+1
Stift Signal Ledartyp Ledarfärg
1 D2- Tvinnad - ledare i skärmat par brun
2 D2 Tvinnad + ledare i skärmat par brun-vit
3 Skärm Skärmstift för D2-paret biledare
4 D4-    
5 D4    
6 DDC SCL Ledare röd
7 DDC SDA Ledare gul
8 reserved    
9 D1- Tvinnad - ledare i skärmat par blå
10 D1 Tvinnad + ledare i skärmat par blå-vit
11 Skärm Skärmstift för D1-paret biledare
12 D3-    
13 D3    
14 +5V Ledare ljusgrön
15 ground Ledare vit
16 Avkännare + Ledare svart
17 D0- Tvinnad - ledare i skärmat par orange
18 D0 Tvinnad + ledare i skärmat par orange-vit
19 skärm Skärmstift för D0-paret biledare
20 D5-    
21 D5    
22 Skärm Skärmstift för CLK-paret biledare
23 CLK Tvinnad + ledare i skärmat par grön
24 CLK- Tvinnad + ledare i skärmat par grön-vit
Skal Skärm x 2 Inner och ytterskärm metallhus
Pins

 

 

 

Semi-balanced
Skärmad single-end RCA - RCA
Balanced
Balanserad XLR

Go Top