TRICO 1RCA-1RCA DIGITAL

Supra Trico
Supra Trico 75 ohms kabel är konstruerad för överföringar enligt 75 ohms standard där det är av stor vikt att impedansen ligger inom snäva toleranser. Exempel på överföringar är CD transport och DAC, mellan CD/DVD och hembio-receiver eller analoga videosignaler (komposit-, RGB- eller komponent-video). Förutsatt att sändare och mottagare är noggrant byggda enligt 75 ohms standard, ger Supra Trico närmast inga överföringsfel (jitterfel)

Supra Trico har en mycket låg kapacitans tack vare sin isolering av skummad PE (polyetylen). Vår absolut bästa isolator är luft. Genom att låta luft skumma plasten innan den härdar runt ledaren och låta plasten utgöra en liten mängd av isoleringen, närmast ett fackverk för att hålla ledaren i mitten av kabeln, möter signalen mycket lite av de elektriska egenskaper som faktiskt alla material har, även isoleringsmaterial. Kapacitans uppstår mellan mittledaren och skärmen som är återledare genom isolatorn. När spänningen ökar mycket snabbt från en "nolla" till en "etta" i en digitalsignal, suger kapacitansen upp den signalhöjningen tills isolatorn byggt upp en laddning. Det medför fördröjningar och en inte fullt tydlig "nolla" eller "etta". Sänkt hastighet och otydliga pulser av "ettor", kan i värsta fall ge avbrott i avspelningen, men redan innan får felkorrigeringskretsar i mottagaren jobba med att buffra och felkorrigera jitter. Detta får direkt hörbara konsekvenser. Ju mer av de binära pulserna som tas emot rätt, desto mer "arbetsro" för DACen till att översätta digitalströmmen till ljuv musik, därav vår strävan att konstruera Trico mycket bra avskärmad med dubbla skärmar och med så låg kapacitans som möjligt genom att ersätta så mycket av isolatorns plast med luftbubblor istället.

Läs mer om kabeln Trico

 

Supra Trico-RCA, Coaxial Digital 75 Ohm

Trico-MP/RCA är en mycket bra digitalkabel med kontakterna Supra PPX, lämplig för exv. CD-transport till DAC eller från DVD till hembioreceiver. Standarden som gäller för överföring av digital audio i konsumentanläggningar kallas S/PDIF (Sony/Philips Digital InterFace) - vilket är i särklass vanligast ihop med dess optiska motsvarighet Toslink (Toshiba Link) i konsumentanläggningar. Förr var videoöverföring i huvudsak analog och skickades i 75 ohms kablage, medan det idag närmast helt ersatts av HDMI-kabeln (High-Definition Multimedia Interface).

Läs mer om kontakterna PPX


Technical Info

Datablad kablage:
http://www.jenving.se/pdf/datasheet_se/trico-1rca-1rca-datasheet-se.pdf
Kopplingsschema:
http://www.jenving.se/pdf/manual/trico-rca-rca-soldering.pdf


Datablad kabel:
http://www.jenving.se/pdf/datasheet_se/trico-triax-datasheet-se.pdf

Datablad kontakt:
http://www.jenving.se/pdf/datasheet_se/ppx-rca-datasheet-se.pdf


CE & RoHS 3 Certification:
http://www.jenving.se/pdf/rohs3-ce/Trico-CE-and-RoHS3-Selfcertification-ENG.pdf