SWORD-IXLR AUDIO

Supra Sword signalkabel

Hur beskriver man bäst Supras flaggskepp Sword? Hur pratar man väl om – ingenting? Det är närmast omöjligt utan att man upprepar en massa superlativ, samma som alla andra också talar om. Skillnaden är att vi upplever oss ha lyckats med uppgiften, en kabel som är just – ingenting – den enda sanna beskrivningen av transparens.

Hur skulle vi kunna upprepa succén med vår Supra Sword högtalarkabel i en lågnivåkabel? Kan det finnas fördelar med låginduktiv bifilär Litz-konstruktion också på lågnivåsignaler med närmast ingen ström? Ja, upptäckte vi! Bland annat hjälper konstruktionen till att ha så lågt störningsupptag att den tillsammans med vår effektivaste folieskärm närmast totalt upphör att vara en antenn. Ut från den becksvarta bakgrunden står varenda liten mikrodynamik. Vi upptäckte vidare att den fasförskjutande reaktansen närmast upphörde, kvar finns endast en mycket låg, faslinjär resistans som låter alla klanger vara precis som avsågs vid inspelning, mixning och mastering. Slutligen stod det klart att den närmast utsläckta kapacitansen, har skapat ett riktigt hastighetsmonster, vilket låter alla klangers högfrekventa övertoner - jo, till och med bastrummans klang är full av övertoner - och när dom når fram i fas med varandra, utspelar sig känslan av att ”sitta med i orkesterdiket” – att vara på plats, live! Det finns inget "tak" eller avrullning i höga frekvenser, så alla detaljer i de finaste digitala formaten förvanskas inte. Så släng på en sk. One-Take live-upptagning, blunda och njut av att vara på plats. Mycket nöje!

 

CombiCon Crimp

Ett ord om kabeln uppbyggnad

Figuren till höger visar schematiskt konstruktionen. Varje ledare innehåller tolv individuellt lackisolerade kardeler i två lager. Innersta lagrets sex kardeler spunna åt ett håll i brant stigning för att bli exakt lika länga som det yttre lagrets sex kardeler som spunnits åt andra hållet. Lagren är åtskilda med en PE-isolering, inre lagret spunnet runt en glasfiberkärna för mekanisk stabilitet. Ytterst, separat skärmade med vår fina folieskärm, som inte låter störningar fläcka signalen. Vidare, i balanserat utförande (XLR), slipper man det brusgolv små potentialskillnader mellan elektroniken ger, exv CD till förstärkare, som leder små strömmar genom minusledaren i single-end (RCA). Dessa strömmar går istället på separat ledare, sk. drain wire. Man erhåller slutligen total utsläckning av eventuella, riktigt besvärliga störningar som trots kabelns berömvärda störimmunitet letat sig in, då mottagarens ingångssteg jämför signalerna i ledarna och släcker ut störningarna. Resultatet är en blixtsnabb, faskorrekt kabel, som låter signalen passera utan att påverkas åt något håll och i det balanserade utförandet ger ännu bättre dynamik och bakgrundssvärta.

 

Supra Sword signalkabel – Sanningen

Med en helt balanserad version med Supra Swift XLR  och en ytterligare förbättrad jubileumsversion av vår Supra PPSL-princip, RCA-8, för att göra kabeln full rättvisa, är vi trygga i vårt löfte att detta är det bästa Supra gjort hittills.

OBS! Sword signalkabel levereras ej längre med distansblocket i ädelträ, tack vare återkoppling från våra kunder. Man har ansett att inkoppling och förläggning av kabeln försvårats, vilket föranlett oss att åtgärda problemet.


Technical Info