RONDO 4X4.0

SUPRA Rondo 4 x 4,0
4 x 4,0 mm²
Kvalitetskabel med fyra ledare av mångtrådige, tennpläterade och spunna ledare i en särskild unik kort stigning. Lämplig för högeffektssystem samt också för bi-wire, bi-amp och Star Quad i HiFi-sammanhang. En riktigt bra, robust och hållbar kabel för scen och studiobruk som tål rejält med effekt.

SUPRA Rondo-serien – mångsidig, tennpläterad och möjlig till koppla till en Star Quad

Supra Rondo är en serie högflexibla, tennpläterade, kablar för många olika användningsområde. Ledarna är spunna i en kort stigning, vilket ger en reducerad induktans och minskade störfält (magnetverkan) utåt. Metoden är mer komplex än konventionella metoder och ger positivt resultat på dess induktans samt att vi undgår den vridspänning i respektive ledare som oftast är förknippad med liknande kabelkonstruktioner. Detta medför en bättre tålighet mot böjutmattning, inte minst viktigt vid mobil utrustning såsom mobila studios/orkester-/PA-anläggningar. Seriens fyrledade kablar kan kopplas som en Star Quad (se figur till höger), bi-wire och bi-amp.

Star Quad åstadkoms genom att föra samman de två motstående ledarparen (obs! samma par i båda ändar, annars riskerar förstärkaren kortslutas och möjligen förstöras av den höga kortslutningsströmmen! Är du minsta osäker, fråga din återförsäljare alt. kontakta oss). Med denna metod reduceras kabelns induktans ytterligare (0,25 mH respektive 0,35 mH för 4 x 4,0 mm2) vilket påverkar dess transientsvar, dynamik och transparens ytterligare. Naturligtvis använder vi även här tennpläterade kardeler i ledarna, vilket borgar för motståndskraft mot korrosion samt minskar strömförträngning och tidsfel genom strömhopp mellan kardelerna.

Vad kommer du som kund uppleva?

En mångsidighet som erbjuder flera olika kopplingsalternativ, där de bästa elektriska egenskaperna uppnås genom den enkla Star Quad-kopplingen. Dock erbjuder både bi-wire och framför allt bi-amp fördelar som också kan utnyttjas med de fyrledade varianterna.

Du får dynamik, transparens och timing. Dynamiken skapas genom ett snabbt transientsvar, som låter exv en trumma blir så rapp som den är i verkligheten. Transparens innebär att förvrängning av signalen är så låg som möjligt och timing innebär minskade tidsfel i musiken så att musikens alla delar når dit öra samtidigt som artistens och studion avsåg vid inspelning. Sammantaget skapas förutsättning för ett trovärdigt ljud som avviker från original så lite som möjligt.


Technical Info

Mekaniska data

Ledararea 4,0 mm2
Antal ledare 4 st
Antal kardeler per ledare 511 st
Kardeldiameter 0,10 mm
Kardelmaterial Tennpläterad syrefri koppar  
Isolation Värme och åldringsbeständig PVC (polyvinylklorid)  
Ytterdiameter 11 mm
Vikt 236 g/m
Halogenfri och flamsäker    Nej  


Elektriska egenskaper

Resistans 4,3 Ohm/km
Induktans    0,38 (0,35 vid Star Quad-koppling)    uH/m