DAC-XLR DIGITAL

Supra DAC-XLR digitalkabel för balanserad överföring

Supra DAC-XLR är en 110 Ohms XLR signalkabel för digital audio. Avsedd för AES EBU-standard. Vi har inte snålat, utan kostat på vår finaste kontakt Supra Swift XLR för bästa prestanda. Balanserad överföring innebär förenklat att signalen får eget ledarpar och skärmen för störningsfrihet och utjämning av spänningar i jordplanet får egen, separat ledare och kan därmed inte smitta nyttosignalen. Vidare är plus och minusledaren annorlunda jämfört med single-end med RCA-kontakter; istället för att minus är 0, är den samma som plusledarens signal fast spegelvänd. I mottagaren sitter sedan en krets som jämför plus och minus, det som återfinns i båda ledarna, leds vidare då det är korrekt, medan det som endast finns i en ledare (en störning drabbar oftast en av signalerna) tas bort. Det skapar de rätta förutsättningarna för att kunna överföra utan att förstöra signalen även vid längre avstånd.

Exempel på användning: CD-verk till separat DAC, studios, pro- och highend-hifi.

 

Digitala signalkablar

För digitala audio-överföringar är korrekt impedansanpassning ytterst viktigt. Om kabeln inte matchar utgångssteget och ingångsimpedansen, kan reflektioner (studsar) av binärkoden orsakas, något mottagaren ibland inte förmår särskilja från ursprungssignalen. Samlingsnamnet för fel som uppstår på digitala signaler kallas jitter och en grundläggande faktor är just snäva impedansmatchningar enligt den standard man avser koppla ihop. Detta framstår mycket tydligt när man jämför kablar med korrekt impedans jämfört med kablar med för grova toleranser.

 

AES EBU 110 Ohm – professionell standard

110 Ohm AES/EBU är en balanserad överföring av digital audio och absolut vanligast i professionella studios och vissa esoteriska HiFi-anläggningar av mycket hög standard.

 

Kundfördelar i korthet

  • Mycket snabb överföring och hög bandbredd
  • Extremt låg kabelpåverkan på signalen
  • Extremt högt störningsmotstånd genom balansering

Technical Info

Datablad kablage:
http://www.jenving.se/pdf/datasheet_se/dac-xlr-digital-datasheet-se.pdf
Kopplingsschema:
http://www.jenving.se/pdf/manual/xlr-f-xlr-m-soldering.pdf


Datablad kabel:
http://www.jenving.se/pdf/datasheet_se/dac-flex-1pair-datasheet-se.pdf
Datablad kontakt:
http://www.jenving.se/pdf/datasheet_se/swift-xlr-plug-datasheet-se.pdf


CE & RoHS 3 Certification:
http://www.jenving.se/pdf/rohs3-ce/DAC-CE-and-RoHS3-Selfcertification-ENG.pdf