Strömkabel 110-250V

SUPRA LoRad mkII nätkablar

LoRad är en förkortning av LoRadiation, vilket betyder låg strålning. Strålning är en sammanfattning av flera olika begrepp, där en nätkabel faktiskt både utsätter och utsätts av sin omgivning, vad gäller magnetfält, växelspänningsfält och elektromagnetiska fält. LoRad är en patenterad kabelkonstruktion som förenar den vanliga nätkabeln kombinerat med de hänsyn som måste tas vid audiobruk. Egenskaperna har visat sig också värdefulla inom den medicinska världen och i flygledartorn, där läkares respektive flygledares känsliga utrustning inte för störas överhuvudtaget. Till sist och inte minst viktigt, är att Supra Lorad används vid elsanering hos överkänsliga. Det är vetenskapligt bevisat att magnetfält påverkar celltillväxt och ju mer potent anläggningen är, desto större ström drar den från nätet och konsekvensen av ström är magnetfält. Endast ström (ej spänning) alstrar magnetfält, vilket man också bör beakta vid valet av högtalarkabel, som av detta skäl helst ska vara låginduktiv. Serien består av kablar, kopplingslister samt kontaktdon för de flesta områden i världen. Supra Lorad mkII är en vidareutveckling av konceptet, nu med ännu bättre skärmning, flexibilitet, böj- och dragstyrka.

 

Kundfördelar i korthet

  • LoRad ger låga magnetfält, låga elektriska- och elektromagnetiska växelfält vilket ger låga störningar och låg hälsopåverkan (forskning visar att celltillväxt påverkas av magnetfält)
  • LoRad-kabelns unika detalj är dess skärm som åstadkommer ovan låga läckage och upptag av störningar
  • Ledare spunna med brant stigning för ytterligare lägre magnetfält
  • HiFi-anläggningens brusgolv, ofta sänkt med flera dB, avslöjar musikens mikrodynamik och ger både renare ljud och massvis med nya smådetaljer
  • Att minska sin HiFi-anläggnings totala störningsupptag brukar vi med glimten i ögat säga ger den gamla skivsamlingen ett helt nytt liv av detaljer i musiken som aldrig hörts innan.
  • Tillverkad i Sverige!


Artikelnummer Produkter
3004000018 LORAD 3X1.5 BLUE B100 100
3004000026 LORAD 3X2.5 BLUE B50 50
3004000042 LORAD 3X2.5 SPC GREY B50 50