Flamsäkra och halogenfria kablar för scen och studio

Utmärkt som installationskabel i lokaler som faller under Boverkets författningssamling BFS 2014:3 BBR21, byggnadsklass Br3, krav E, Acidity (byggnader på < 200 m2, exv enfamiljshus eller lager och industrier i verksamhetsklass 1 på < 500 m2, Acidity = halogenfri).

 

Kundfördelar i korthet

  • Mycket god flambeständighet; möter normen E, acidity
  • Halogenfri
  • Låg rökutveckling
  • Låg nivå av giftiga gaser

 


Artikelnummer Produkter
1001800158 MB01/H 1PR LINE FRHF GREY B300 300
1001800174 MB02-JP/H 2PRS LINE FRHF GREY B200 200
1001800182 MB04-JP/H 4PRS LINE FRHF GREY B100 100