SUPRA LoRad - Färdiga nätkablar för bästa störningsfrihet

LoRad är en förkortning av Low Radiation, vilket betyder låg strålning. Strålning är en sammanfattning av flera olika begrepp, där en nätkabel faktiskt både utsätter och utsätts av sin omgivning, vad gäller magnetfält, växelspänningsfält och elektromagnetiska fält. LoRad är en patenterad kabelkonstruktion som förenar den vanliga nätkabeln kombinerat med de hänsyn som måste tas vid audiobruk. Egenskaperna har visat sig också värdefulla inom den medicinska världen och i flygledartorn, där läkares respektive flygledares känsliga utrustning inte för störas överhuvudtaget. Till sist och inte minst viktigt, är att Supra Lorad används vid elsanering hos överkänsliga. Det är vetenskapligt bevisat att magnetfält påverkar celltillväxt och ju mer potent anläggningen är, desto större ström drar den från nätet och konsekvensen av ström är magnetfält.

Serien består av kablar, kopplingslister samt kontaktdon för de flesta områden i världen.

 

Kunder i urval
  • Statens Kriminaltekniska Laboratorium, SKL
  • Svenska Flygvapnet (JAS)
  • Lasarett och sjukhus
  • Majoriteten av europeiska flygledartorn

Användningsområden

  • Hi-Fi och studiobruk
  • Medicinsk utrustning
  • Laboratorier
  • EHS (electro hypersensitivity = elöverkänslighet)
  • Störningskänsliga installationer

 


Artikelnummer Produkter
LORAD 1.5 CS-EU Klicka här för att visa/dölja artikelvariationer.
3004100156 LORAD 1.5 CS-EU 1.5M 1
3004100248 LORAD 1.5 CS-EU 1M 1
3004100164 LORAD 1.5 CS-EU 2M 1
3004100255 LORAD 1.5 CS-EU 4M 1
LORAD 1.5 CS-EU/ANGLED Klicka här för att visa/dölja artikelvariationer.
3002100133 LORAD 1.5 CS-EU/ANGLED 1.5M 1
3002100141 LORAD 1.5 CS-EU/ANGLED 1M 1
3002100158 LORAD 1.5 CS-EU/ANGLED 2M 1
3002100166 LORAD 1.5 CS-EU/ANGLED 4M 1
LORAD 2.5 CS-16-EU Klicka här för att visa/dölja artikelvariationer.
3004100354 LORAD 2.5 CS-16-EU 1.5M 1
3004100370 LORAD 2.5 CS-16-EU 1M 1
3004100388 LORAD 2.5 CS-16-EU 2M 1
3004100396 LORAD 2.5 CS-16-EU 4M 1
LORAD 2.5 CS-16-EU/ANGLED Klicka här för att visa/dölja artikelvariationer.
3002100075 LORAD 2.5 CS-16-EU/ANGLED 1.5M 1
3002100083 LORAD 2.5 CS-16-EU/ANGLED 1M 1
3002100091 LORAD 2.5 CS-16-EU/ANGLED 2M 1
3002100109 LORAD 2.5 CS-16-EU/ANGLED 4M 1
LORAD 2.5 CS-EU Klicka här för att visa/dölja artikelvariationer.
3004100099 LORAD 2.5 CS-EU 1.5M 1
3004100263 LORAD 2.5 CS-EU 1M 1
3004100081 LORAD 2.5 CS-EU 2M 1
3004100271 LORAD 2.5 CS-EU 4M 1
LORAD 2.5 CS-EU/ANGLED Klicka här för att visa/dölja artikelvariationer.
3002100018 LORAD 2.5 CS-EU/ANGLED 1.5M 1
3002100034 LORAD 2.5 CS-EU/ANGLED 1M 1
3002100026 LORAD 2.5 CS-EU/ANGLED 2M 1
3002100042 LORAD 2.5 CS-EU/ANGLED 4M 1
LORAD 2.5 SPC CS-16-EU Klicka här för att visa/dölja artikelvariationer.
3004100792 LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 1.5M 1
3004100784 LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 1M 1
3004100800 LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 2M 1
3004100818 LORAD 2.5 SPC CS-16-EU 4M 1
LORAD 2.5 SPC CS-16-EU/ANGLED Klicka här för att visa/dölja artikelvariationer.
3004100834 LORAD 2.5 SPC CS-16-EU/ANGLED 1.5M 1
3004100826 LORAD 2.5 SPC CS-16-EU/ANGLED 1M 1
3004100842 LORAD 2.5 SPC CS-16-EU/ANGLED 2M 1
3004100859 LORAD 2.5 SPC CS-16-EU/ANGLED 4M 1
LORAD 2.5 SPC CS-EU Klicka här för att visa/dölja artikelvariationer.
3004100719 LORAD 2.5 SPC CS-EU 1.5M 1
3004100727 LORAD 2.5 SPC CS-EU 1M 1
3004100701 LORAD 2.5 SPC CS-EU 2M 1
3004100735 LORAD 2.5 SPC CS-EU 4M 1